Sultan Mahmud Bendi

Sultan Mahmud Bendi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Restorasoyon Projeleri hazırlatılan bend, Taksim Su Yolu tesislerinin en yenisi olup, Bahçeköy semtinde Arabacı Mandırası Deresi'nin batı kolu üzerindedir. Sultan II. Mahmud (Saltanat yılları: 1808-1839) tarafından 1839 yılında inşa ettirilmiş olup, Yeni Bent (Bend-i Cedid) şeklinde de isimlendirilir. 

Yürüme platformunun memba tarafında ve tam ortasında kasidesini şair Zîver'in, hattını ise ünlü hattatlardan Yesârîzâde Mustafa İzzet'in yazdığı 13 beyitli celî ta'lik bir kitâbe bulunmaktadır. 3,65 m x1,85 m. ebatlarındaki kitâbe taşının üzerindeki Sultan II. Mahmud'un tuğrasının etrafı, ucu sivri ışın okları şeklindeki mermer çubuklarla süslenmiştir. Tuğra, Hattat Hâşim Efendi tarafından nakşedilmiştir. Kitâbe metninde de söylendiği gibi, bent Sultan II. Mahmud tarafından Boğaz kıyılarının artan su gereksiniminin karşılanması için Hicrî 1255 (Milâdî 1839) yılında inşa ettirilmiştir. Hicrî 1255 yılı, her iki dizenin altına ayrıca rakamla da yazılmıştır.

Yürüme platformunun memba tarafında ve tam ortasında kasidesini şair Zîver'in, hattını ise ünlü hattatlardan Yesârîzâde Mustafa İzzet'in yazdığı 13 beyitli celî ta'lik bir kitâbe bulunmaktadır. 3,65 mX1,85 m. ebatlarındaki kitâbe taşının üzerindeki Sultan II. Mahmud'un tuğrasının etrafı, ucu sivri ışın okları şeklindeki mermer çubuklarla süslenmiştir. Tuğra, Hattat Hâşim Efendi tarafından nakşedilmiştir. Kitâbe metninde de söylendiği gibi, bent Sultan II. Mahmud tarafından Boğaz kıyılarının artan su gereksiniminin karşılanması için Hicrî 1255 (Milâdî 1839) yılında inşa ettirilmiştir. Hicrî 1255 yılı, her iki dizenin altına ayrıca rakamla da yazılmıştır.