Boyacıköy Köşk ve Su Deposu

Boyacıköy Köşk ve Su Deposu

Günümüzde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Eğitim ve Sosyal Tesisleri olarak kullanılan olan yapılar, Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde, Boyacıköy semtinin İstanbul boğazına yukarıdan bakan bir noktada Şirin Sokak, Marangozhane Sokak ve Tan Sokak ile çevrelenen bir yapı adası içerisinde yer almaktadır.

Köşk

Boyacıköy su deposu ile birlikte veya daha öncesinden inşa edilmiş olan köşk yapıları, idare ve lojman işlevleri verildiği düşünülen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Ahşap karkas taşıyıcı üzerine ahşap cephe kaplama yapılarak inşa edilmişlerdir. Kuzey-Güney ekseninde birleşik olarak yerleşen iki köşk yapısı parselin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiştir.

Su Deposu

Boğaz sırtlarında eğimli bir arazide konumlanmış, Boyacıköy ve Emirgan boğaz köylerine su sağlamak için Taksim su sisteminin uzantısı olarak 1883 yılı sonrası inşa edilmiş bir yapıdır. Kare planlı yapı, yaklaşık 21,20m x 21,20m iç ölçüleri ve 3,86m iç yükseklik ile 1500 m3 su depolama kapasitesine sahiptir. Her iki yönde de üç sıra olmak üzere toplam dokuz 0,55x0,55m ölçüsünde tuğla ayak ile taşınan basık tuğla çapraz beşik tonoz ile örtülmektedir. Ayrıca su deposu duvarlarına yakın fakat kopuk vaziyette yapılan yaklaşık 2,80m boyunda ve 0,55m eninde olan taş duvarlar yapının tüm iç duvarlarını çevrelemektedir. İç yüzeyler, taş duvarlar ve tuğla ayakların kaidesi üst kotu seviyesine kadar hidrolik sıva ile sıvalıdır. Üst kısımlar sıvasız vaziyettedir.

Eğimli arazide yerleşen su deposunun üst kotu ile taban kotu arasında yaklaşık 5.00 m. kot farkı bulunmaktadır. Tavanda üç adet havalandırma bacaları ve bir merdiven bacası bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu yönünde su gelişini sağlayan boru ile su çıkışını sağlayan iki adet dip savağı yer almaktadır.