Sirkeci Mustafa Ağa Camii


Sirkeci Mustafa Ağa Camii


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan Cami, ilk olarak 17. yy'da Sirkeci Muslihiddin tarafından, ahşap kare planlı, küçük bir yapı olarak inşa edilmiştir. Arşiv kayıtlarındaki bilgilerden yapının zaman içinde birkaç sefer onarıldığı anlaşılmaktadır.

Caminin onarılması sırasında arka (kıble) ve sol tarafta bulunan kabirler caminin ön cephesinde bulunan Sirkeci Mustafa Ağa ve ailesinin yanına aktarılmıştır. Yapının en son 1930 yılında yapılan onarımlarında ciddi değişikliklere maruz kalmıştır.