Germüş Kilisesi


Bir Ermeni yapısı olan Germuş kilisesi, Şanlıurfa ili merkezinin 10 km Kuzeydoğusunda Germüş Köyünde yer almaktadır. 

Kesme taştan dikdörtgen bazilikal planlı olarak yapılmış olan Germuş Kilisesi, doğu-batı doğrultusunda ve üç neflidir. Orta nefte bir, narteks üstünde üç adet kubbesi bulunmaktadır. Yapının geriye kalan üst örtü çözümlemesi tonozdur. Geleneksel ve yerel ermeni yapılarına ait süslemelere sahiptir.

Yapının Rölöve, Restitiüsyon ve Restorasyon Projeleri İlgili koruma kurulundan onay almıştır.